UTRECHT - Rabobank heeft een moeilijk eerste halfjaar achter de rug door de economische neergang.

De nettowinst daalde met 18 procent tot 1,32 miljard euro, tegen 1,61 miljard euro over de eerste helft van 2008. Dat heeft de coöperatieve bank woensdag bekendgemaakt.

De bank spreekt van ''zware economische omstandigheden''. De resultaten werden gedrukt door hogere voorzieningen voor kredietverliezen en ''hevige concurrentie'' op de Nederlandse spaarmarkt.

Rabobank verhoogde de stroppenpot voor tegenvallers met 1 miljard euro tot ruim 4 miljard.

Baten

De totale baten stegen over de eerste zes maanden van het jaar wel, met 9 procent tot 6,26 miljard euro. Door kostenbesparingen daalden de bedrijfslasten met 1 procent tot 3,7 miljard euro.

Het renteresultaat nam af met 1 procent tot 3,89 miljard euro. De toevertrouwde spaargelden van particulieren stegen over de afgelopen periode met 4 procent tot 120 miljard euro.

Daling

Bedrijven brachten een bedrag van 285 miljard euro onder bij de bank, een daling van 6 procent.

Bij de lokale Rabobanken leidde de concurrentie op de spaarmarkt tot een daling van de rentemarge.

Niet optimistisch

Piet Moerland, de nieuwe bestuursvoorzitter, is niet al te optimistisch over de vooruitzichten.

'Hoewel sommige economen alweer een zwaluw zien, voorzie ik op dit moment nog geen economische zomer. Veel westerse landen kampen met een recessie en Nederland ondergaat zelfs de hevigste terugval sinds de Tweede Wereldoorlog'', aldus Moerland in een toelichting.

Zwaar weer

Door de economische neergang zijn klanten van Rabobank in zwaar weer gekomen. In Nederland hebben vooral de zakelijke klanten in de tuinbouw en scheepvaart het moeilijk.

In Ierland, een van de zwaarst door de recessie getroffen landen in Europa, vielen de resultaten dusdanig tegen dat Rabobank heeft besloten de activiteiten daar ''stapsgewijs'' af te breken.

Staatsteun

''Er is weinig hoop op een herstel van de Ierse economie. We hebben al kantoren gesloten en het personeelsbestand is serieus lager vergeleken met zes maanden geleden'', aldus Moerland.

Volgens hem is het niet langer mogelijk om er als niet-Ierse bank te opereren, omdat buitenlandse banken geen staatssteun krijgen.

Klein deel

Ierland maakt, met zestig kantoren, slechts een klein deel uit van het totaal voor Rabobank. Voorlopig wil de bank de helft van de kantoren sluiten.

Het bankconcern moest een voorziening in de boeken zetten van 1 miljard euro wegens de ineengestorte Ierse vastgoedmarkt. ''De huizenprijzen zijn daar met meer dan 50 procent gedaald'', aldus Moerland.