DEN HAAG - Het feest op de spaarmarkt mag voorbij zijn, voldoende alternatieven om het banksaldo te laten groeien zonder al te grote risico's zijn er nog altijd. Daarvoor moet wel een beleggingsrekening worden geopend.

Economen zien vooral kansen in beleggingsfondsen die in leningen van 'degelijke' bedrijven zitten.

Veel van deze gespecialiseerde fondsen leveren momenteel een rendement op van rond de 6 procent en bieden automatisch een goede spreiding, stelt marktstrateeg Wim Assenbergh van Van Lanschot Bankiers.

Risico's

Het voordeel van een mandje bedrijfsobligaties is dat de fondsbeheerder mee kan doen met de uitgiftes van nieuwe leningen, iets waar een particulier moeilijk tussenkomt, en dat de risico's worden gespreid over verscheidene bedrijven.

''Het economische klimaat is nog niet goed, er zullen nog zeker bedrijven omvallen.'' Als je onvoldoende spreiding hebt en één bedrijf kan zijn schulden niet terugbetalen, kunnen de verliezen hoog oplopen'', zegt Walter Leering, analist bij zakenbank Theodoor Gilissen.

Fonds

''Een fonds met kwalitatief hoogwaardige bedrijfsobligaties dat wij adviseren is het Blue Bay Investment Grade Bond fund'', aldus Assenbergh van Van Lanschot. Ook Theodoor Gilissen is lovend over dit fonds, dat een gemiddeld rendement van 6,5 procent over de afgelopen drie jaar opleverde. ''Ze hebben een heel goede performance laten zien'', aldus Leering.

Beleggers zoeken momenteel naar alternatieven voor spaarrekeningen met een vaste looptijd, de zogenoemde spaardeposito's. De rente op veel van deze producten is in een jaar tijd meer dan gehalveerd tot rond 2 procent, evenals de rente op vrij opneembare spaarrekeningen.

Koers

Het beleggen in obligaties is niet geheel zonder risico's. De koers waartegen de lening kan worden verhandeld, is afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkt. Wanneer deze rente oploopt, daalt de waarde van de obligatie omdat de vraag zal afnemen.

De gevaarlijkste variant bedrijfsleningen zijn de zogenoemde 'high yield' obligaties, ook wel bekend als junk bonds. Bij deze obligaties is de kredietwaardigheid het laagst en de kans op een faillissement het grootst. Daar staat tegenover dat de rente bij deze leningen hoog is.

Staatsobligaties

Mensen die op zeker willen spelen, kunnen hun geld steken in staatsobligaties. Maar deze leningen met een looptijd van 10 jaar leveren momenteel slechts 3,6 procent op. De schuldpapieren zijn op ieder moment verhandelbaar, dus beleggers kunnen altijd uitstappen.