DEN HAAG - Minister De Geus (Sociale Zaken) gaat ervan uit dat de uitkeringen de komende vier jaar kunnen worden losgekoppeld van de lonen. Dat blijkt uit een brief van De Geus aan de Sociaal-Economische Raad (SER) over zijn voorstel om de koppelingssystematiek te wijzigen.

De minister wil de koppeling tussen de uitkering en de lonen loslaten als tegenover elke honderd werkenden meer dan zeventig inactieven staan. Nu geldt als regel dat uitkeringen net zoveel omhoog gaan als de gemiddelde stijging van de ambtenarensalarissen en de lonen in het bedrijfsleven. Als de werkloosheid enorm stijgt mag de minister van deze regel afwijken als tegenover honderd werkenden 82,6 inactieven staan.

"In de komende vier jaar beweegt het verwachte verloop van de inactieven/actieven-ratio zich 1 à 2 procentpunten boven de waarde van 70 procent", schrijft De Geus aan de SER. Daarbij beroept de minister zich op eigen berekeningen van zijn ministerie op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).

De minister wijst er in zijn brief op dat "een reëel perspectief" op handhaving van de koppeling ontstaat als de lonen ,25 procent gematigd worden ten opzichte van de huidige raming van de contractloonstijgingen. Dat komt neer op het vrijwel bevriezen van de lonen. Het CPB raamde in de doorrekening van de kabinetsplannen in de miljoenennota de contractloonstijging in 2004 namelijk op 1,5 procent.