BODEGRAVEN - Groothandel Van Tol kruist de degens met PTT Post. De Bodegraafse onderneming wil nog deze zomer via twee van zijn winkelformules landelijk brieven bezorgen. Directeur A. Aikema van Van Tol heeft dit maandag bevestigd. Met zijn plannen wil Van Tol het brievenmonopolie van PTT Post doorbreken.

De plannen van de groothandel wijken op een belangrijk punt af van de al bestaande alternatieve vormen van postbezorging. De PTT, dochter van post- en pakketconcern TPG, had tot nu toe alleen wat te duchten van de verschillende stadsposten met slechts een lokaal bereik. De winkels waarop Van Tol kan terugvallen stellen de Bodegravers in staat een landelijk netwerk op te zetten. Daarmee komt het monopolie van PTT Post op bezorging van brieven beneden de honderd gram in het geding. De bezorging gebeurt via de winkels van Troefmarkt en Fresh & Snackstores, zo'n 110 stuks door het hele land. Klanten kunnen in de vestigingen hun post in een speciale brievenbus deponeren. De speciale postzegels zijn bij de kassa te koop.

Van Tol ontwikkelt de plannen met een Nederlands bedrijf. Over die partner wil Aikema alleen kwijt dat dit bedrijf ervaring heeft in postbezorging.

Aikema is niet bang voor een confrontatie met PTT Post. Hij vindt het niet meer van deze tijd dat de TPG-dochter nog het alleenrecht heeft op briefbezorging. Eigen juristen hebben de directie ervan overtuigd dat het PTT-monopolie, zoals dat is neergelegd in de Postwet, valt te ondermijnen.

TPG zegt de gebeurtenissen af te wachten. "Wij zijn in principe voorstander van concurrentie, maar wel binnen het bestaande wettelijk kader", aldus een woordvoerder. Hij voegt eraan toe dat nu vooral toezichthouder Opta moet beoordelen of de plannen van Van Tol in strijd zijn met de Postwet.

De Opta op haar beurt stelt dat zij niet zelfstandig in actie kan komen. "Als TPG het niet eens is met de plannen, dan moet ze een klacht indienen", laat een woordvoerder weten. Wel juicht de toezichthouder elke vorm van concurrentie toe, zolang die maar binnen de wet gebeurt.