DEN HAAG - Het CDA verwijt vakbonden de werkgelegenheid van mensen op het spel te zetten door de lonen onverminderd te laten doorstijgen.

Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de grootste regeringspartij haalt zaterdag in een opiniestuk in de Volkskrant uit naar vakbondsvoorzitters Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten en Jaap Jongejan van de CNV Bedrijvenbond.

De vakbondsbestuurders zouden zich niet aan centrale afspraken houden om de loonstijging te beperken tot de inflatie.

Positie

''De positie van mensen die hun baan hebben verloren, of die hun baan dreigen te verliezen, wordt verder verslechterd door de onverminderde loonstijging.

De loonkosten van (vaste) werknemers nemen momenteel sterker toe dan de inflatie, die in juli daalde tot 0,2 procent. De stijging van de cao-lonen vlakt weliswaar af, maar bedroeg in het tweede kwartaal van 2009 nog altijd gemiddeld 3 procent.

Dit staat op gespannen voet met het sociaal akkoord, waarin werk boven inkomen wordt gesteld'', aldus Van Hijum.

Donner

De CDA'er haalt uit naar Van der Kolk en Jongejan, omdat zij eerder deze maand CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) verweten misbruik te maken van de economische crisis om zijn hervormingsagenda door te drukken.

Niets is minder waar volgens Van Hijum. Hij stelt dat de minister bezig is om zowel afspraken met de Kamer als het sociaal akkoord met werkgevers en de vakbeweging uit te voeren.

Hekelen

De vakbondsvoormannen hekelen de verruiming van het zogeheten onmisbaarheidcriterium door Donner, waardoor werkgevers bij reorganisaties makkelijker kunnen kiezen welke 'onmisbare' werknemers ze willen behouden.

Dat leidt volgens de leiders van de grootste vakbonden van FNV en CNV tot ''willekeur bij ontslag''.

Ook geeft de minister bedrijven tot woede van de bonden het groene licht om werknemers tot 27 jaar langer op een tijdelijk contract te laten werken.

Brede steun

Van Hijum stelt dat dit allemaal maatregelen zijn die met brede steun van de Kamer worden doorgevoerd.

Ook het CDA staat volgens hem niet te juichen bij eindeloos verlengen van tijdelijke contracten zonder perspectief op vast werk. ''Maar als in deze tijd de keuze is: tijdelijk werk of geen werk, dan is de afweging snel gemaakt.''