DEN HAAG - Schoolbestuurders moeten kunnen aantonen dat ze geen strafbare feiten hebben begaan die hun werk in de weg zouden kunnen staan. Waarschijnlijk moeten ze een zogeheten Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gaan overleggen.

De staatssecretarissen van Onderwijs Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt overwegen deze verplichting te gaan invoeren, hebben ze vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Nu geldt deze verplichting al voor leraren, directieleden en ander personeel op een school. Maar de bewindslieden vinden dat ook bestuurders van onbesproken gedrag moeten zijn, omdat zij een goed voorbeeld voor de leerlingen kunnen zijn.

Betrokken

Verder zijn bestuurders steeds nauwer betrokken bij het onderwijs en moeten ze geld van de overheid op een verantwoorde manier uitgeven.

Samen met het ministerie van Justitie bestuderen de staatssecretarissen daarom de mogelijkheid van een Verklaring omtrent het gedrag.

Nationaliteit

Ze hebben ook gekeken of van schoolbestuurders gevraagd kan worden dat ze de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat zit er niet in, omdat allerlei wetten, waaronder de grondwet, hiervoor grote juridische drempels opwerpen.

Volgens Dijksma en Van Bijsterveldt is het belangrijker dat scholieren leren om mee te doen aan de Nederlandse samenleving. Dat is al bij wet geregeld.