DEN HAAG - Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) wil dat de peuterspeelzaal flink goedkoper wordt voor ouders van kinderen met een taalachterstand. Zij heeft daarvoor 20 miljoen euro uitgetrokken, zegt ze vrijdag in een interview met het Nederlands Dagblad.

De ouderbijdrage komt daardoor op gemiddeld 105 euro per jaar. Nu is dat nog 645 euro.

Dijksma wil zo de belangrijkste drempel voor ouders wegnemen om hun kind naar de zogeheten voorschoolse educatie te sturen.

De maatregel is niet alleen voor allochtone kinderen bedoeld.

Heel divers

''De groep is heel divers. Je vindt deze kinderen in de Randstad, maar ook in Oost-Groningen of Zuid-Limburg. Twee dingen hebben ze vaak gemeen: het opleidingsniveau van de ouders is laag en thuis is er armoede'', aldus Dijksma.

Door de peuterspeelzaal toegankelijker te maken, wil Dijksma taalzwakke kinderen de kans geven hun achterstand in te lopen. ''Zonder begeleiding komen zij op de basisschool met een achterstand van soms wel twee jaar. Die halen ze later nooit meer in''.

Professionaliteit

De professionaliteit van de peuterspeelzalen, waarvan er veel vooral op vrijwilligers draaien, moet volgens Dijksma wel omhoog. ''We eisen wel dat er straks per zestien kinderen met een achterstand zeker twee gediplomeerde sociaalpedagogen zijn.''