AMSTERDAM - Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor dure huizen wordt niet als alternatief gezien voor het verhogen van de AOW-leeftijd.

Dit meldt De Telegraaf op basis van bronnen rond het overleg dat momenteel in de Sociaal-Economische Raad (SER) gevoerd wordt over de alternatieven voor het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

Vakcentrale FNV is fel tegen het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.

Minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) heeft de SER, waarin werknemers en werkgevers vertegenwoordigd zijn, tot 1 oktober de tijd gegeven om met een alternatief te komen dat evenveel geld opbrengt voor de staat.

Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek boven de miljoen euro was een van de voorstellen van de FNV om dit te bewerkstelligen.

Steun

Het blijkt echter dat dit voorstel niet op steun van andere onderhandelingspartijen kan rekenen. Het zou te ingewikkeld zijn, te veel ruimte laten voor sluiproutes en bovendien zouden de effecten niet goed te voorspellen zijn.