DEN BOSCH - De wrakingskamer van de rechtbank in Den Bosch heeft een verzoek van de verdachte directeur van het failliete beleggingsbedrijf Easy Life om de rechters in zijn strafzaak wegens vooringenomenheid te vervangen, donderdag afgewezen.

Het verzoek werd niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank in Den Bosch heeft tot dusver alle verzoeken om vrijlating van John W. uit voorarrest afgewezen.

Een nieuw verzoek om opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis achtte zijn nieuwe raadsman Marc van Gessel daarom bij voorbaat kansloos.

Te lang geleden

Het verzoek om de rechters wegens een vooringenomen standpunt te vervangen, werd afgewezen omdat hun beslissing om het voorarrest te verlengen te lang geleden is.

John W. en zijn medeverdachte Frans O. zitten al bijna een jaar vast. De rechtbank verlengde hun voorarrest donderdag inderdaad weer tot de volgende zitting in oktober.

Miljoenenfraude

In tegenstelling tot de eerdere verwachting kan de zaak ook dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.

Justitie verdenkt in totaal vier (ex-)directeuren van miljoenenfraude bij het Helmondse beleggingsbedrijf.

Sponsoringen

Van in totaal ruim 42 miljoen euro inleg van ruim vierhonderd beleggers werd volgens berekeningen slechts 7,6 miljoen euro geïnvesteerd.

Veel geld ging op aan sponsoring, adviseurs, dure uitgaven en zeer forse arbeidsbeloningen.