DEN HAAG - Twee thuiszorginstellingen uit Den Haag en Groningen hebben bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een steunaanvraag van 48 miljoen euro ingediend. Dat geld is nodig om beide thuiszorgorganisaties financieel weer gezond te maken.

Het geld wordt vooral gebruikt om het aantal werknemers terug te dringen. Bij zowel de Thuiszorg Groningen als bij de Haagse woon- en Wijkzorg moeten ruim driehonderd mensen weg.

Over die reorganisatie is met de bonden inmiddels een akkoord gesloten. Er is een sociaal plan opgesteld waarin onder andere rekening is gehouden met bemiddelingskosten naar ander werk.

Groningen

In Groningen, met een verzorgingsgebied van ruim negenduizend mensen, moet het aantal werknemers worden teruggebracht naar een kleine 1300 en in Den Haag naar 1362. Daar is het verzorgingsgebied ongeveer 3500 mensen groot.

Bestuurder van beide organisaties Gerrit Jan van Otterloo benadrukt dat het geld niet wordt gebruikt voor oude schulden. ''Er worden geen nieuwe euro's aan oude schulden besteed'', zegt Van Otterloo.

Steunsubsidie

Hij vraagt voor Meavita steunsubsidie van bijna 25 miljoen euro aan. Daarvan is ruim 19 miljoen euro bedoeld voor de reorganisatie.

''Door de overname van alle zorgactiviteiten kon ondanks het faillissement de continuïteit van zorg gegarandeerd worden. Het teveel aan personeel is niet zoals gebruikelijk in het faillissement achtergebleven, maar is in maart van dit jaar ook in dienst van de nieuwe stichting gekomen. Op deze wijze konden problemen met de continuïteit van zorg worden voorkomen'', aldus Van Otterloo.

Hetzelfde geldt voor Groningen waar in ieder geval al 19 miljoen euro steun is aangevraagd om het sociaal plan uit te voeren. Over de aanvraag doet de NZa verder geen mededelingen.