ZEIST - PGGM verhoogt de pensioenpremie voor de ruim een miljoen werkenden in de zorg- en de welzijnsector de komende drie jaar tot boven het niveau van de kostprijs. De premie stijgt van ,3 procent nu tot 17,5 procent in 2006. De hogere premies heeft het pensioenfonds nodig om extra buffers aan te leggen.

Dat is een van de hoofdlijnen uit het herstelplan dat is goedgekeurd door de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). De toezichthouder geeft PGGM acht jaar de tijd om een dekkingsgraad van 120 procent te bereiken. Eind vorig jaar lag de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen precies op 100 procent.

Om forse koersdalingen op de effectenbeurzen op te vangen, heeft de PVK bijna een jaar geleden aanvullende eisen aan pensioenfondsen gesteld. Die zijn afhankelijk van de mate waarin een fonds in aandelen belegt. Talloze fondsen zijn door de sluipende beurskrach in financiële problemen geraakt.

Verder moet de mate van indexeren, waarbij de pensioenuitkeringen worden verhoogd met de loonstijging in de sector, bijdragen aan de versterking van de financiële positie van PGGM, zo staat in het herstelplan. De beleggingsmix hoeft PGGM van de toezichthouder niet aan te passen.

Het kostprijsniveau dat PGGM eerder dit jaar had voorzien, blijkt nu hoger te liggen. Bij de publicatie van het jaarverslag noemde het fonds 13 procent van het salaris, maar in het herstelplan is een cijfer tussen 15,5 en 16 procent aangegeven. Dat niveau hanteert het fonds in 2005. Vanaf 2006 vraagt PGGM een premie van 17,5 procent. Volgend jaar gaat de premie omhoog naar 13 procent van 10,3 procent nu.

Met de PVK heeft PGGM maatwerk kunnen afspreken. Eerder dit jaar had het fonds al laten weten dat de pensioenpremie naar een kostendekkend niveau moet, maar daarbij had directievoorzitter D. de Beus al gewaarschuwd dat te snel de premie op trekken ook schade kan veroorzaken.

PGGM indexeert de uitkering aan de 150.000 gepensioneerden volgend jaar volledig, "omdat de premie nog niet op kostprijsniveau is". Daarna bekijkt het fonds voor hoeveel de uitkeringen worden aangepast aan de loonstijgingen in de sector. Als de dekkingsgraad 120 procent of hoger ligt, indexeert PGGM de pensioenen volledig.