DEN HAAG - Voor leningen die korter dan een maand duren, gelden vanaf volgend jaar strenge toezichtsregels.

Daarnaast bekijkt minister Wouter Bos (Financiën) of voor die flitskredieten ook de maximale kredietvergoeding van 18 procent gaat gelden.

In ons land zijn zes aanbieders van flitskredieten actief, die samen ongeveer 25.000 leningen via internet of sms verstrekken. De gemiddelde leensom ligt rond 230 euro. Er worden soms heel hoge rentepercentages voor gevraagd.

Onderzoek

In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer verwees Bos woensdag naar onderzoek dat naar de aanbieders is gedaan. Binnenkort stuurt hij dat naar het parlement.

Nu vallen de leningen met een zeer korte looptijd nog niet onder het financieel toezicht. Door een Europese richtlijn is dat hoogstwaarschijnlijk vanaf juni volgend jaar wel het geval.

Financieel toezicht

Daarmee vallen alle consumentenkredieten, ongeacht hun looptijd, straks onder financieel toezicht. Er gelden dan strenge regels voor onder meer reclame, informatieverstrekking en beoordeling van de kredietwaardigheid.

De richtlijn meldt niets over een maximale kredietvergoeding. Dat blijft een bevoegdheid van de lidstaten zelf.