DEN HAAG - De meeste Nederlanders weten weinig van geldzaken. Ook hebben veel mensen een veel te positieve kijk op de mogelijkheden van hun portemonnee. Dat is de conclusie van een onderzoek van Platform CentiQ.

Een kwart van alle Nederlanders zou het afgelopen jaar zijn financiële situatie hebben zien verslechteren.

Dit, samen met de te optimistische houding, is volgens de onderzoekers een ontwikkeling die zorgen baart. Mensen hebben hierdoor volgens hen namelijk geen benul van de gevolgen die de crisis voor hen persoonlijk kan betekenen.

Zes van de tien ondervraagden zegt niettemin toch voldoende af te weten van de persoonlijke financiën. De feitelijke kennis valt echter tegen.

Vrouwen

Zo hebben de meesten geen flauw idee hoeveel het kost om rood te staan. Vooral vrouwen, lager opgeleiden en zestigplussers leven in onwetendheid.

De onderzoeksgegevens zijn bij elkaar gesprokkeld door middel van een representatieve steekproef onder 1400 volwassen Nederlanders.

Platform CentiQ is een initiatief van het Ministerie van Financiën. Daarin zijn onder andere banken en de Consumentenbond vertegenwoordigd.

Centiq heeft een website geopend om mensen wegwijs te maken in hun persoonlijke kasboek. Het adres is: www.wijzeringeldzaken.nl.