SHANGHAI - Tegen het jaar 2050 begint de uitstoot van CO2 in China te dalen. Dit heeft de belangrijkste beleidsmaker op dit terrein in China gezegd, zo meldt de Financial Times zaterdag.

Het is voor het eerst dat hiervoor een datum wordt genoemd, aldus de krant. Su Wei, hoofd van de Chinese commissie voor nationale ontwikkeling en hervorming, gaf niet aan op welk niveau de uitstoot ligt voordat de daling begint.

China vindt het nu nog te vroeg om te praten over een plafond voor de uitstoot. Su Wei herhaalde het Chinese standpunt dat het land nu nog economische groei nodig heeft om de bevolking uit de armoede te trekken.

Weerstand

China heeft - net als India - steeds weerstand geboden aan druk van de industrielanden in te stemmen met een wereldwijde halvering van de CO2-uitstoot in 2050. Su Wei gaf nu wel aan dat die uitstoot in China na 2050 niet meer zal toenemen.

Ook zal China niet verlangen dat alle landen per hoofd van de bevolking evenveel CO2 mogen uitstoten. ''Als we dat zouden doen, zou de wereld ten onder gaan, aldus Su Wei.