DEN HAAG - Steeds meer mensen die door de recessie geen baan vinden of hun baan zijn kwijtgeraakt, melden zich bij de landmacht. Het krijgsmachtonderdeel heeft het aantal aanmeldingen de afgelopen maanden zien verdubbelen.

Defensie bevestigt zaterdag een bericht daarover in dagblad Trouw. Elk jaar ziet Defensie na het einde van het schooljaar een piek aan aanmeldingen, maar die houdt nu duidelijk langer aan.

De hausse aan aanmeldingen leidt tot problemen bij de keuringen. Normaal is het sollicitatieproces binnen vier weken afgerond, nu loopt dat op tot zes à zeven weken.

Defensie heeft dertig mensen extra ingezet om de wachtlijsten voor eind september weg te werken.