ROTTERDAM - Premier Jóhanna Sigurdardóttir van IJsland heeft in een ingezonden brief in NRC Handelsblad Nederland en Groot-Brittannië om begrip gevraagd voor de moeilijke situatie in haar land door het faillissement van Icesave.

De bevolking van IJsland heeft grote moeite met een wetsvoorstel om Nederland en Groot-Brittannië terugbetaling te garanderen van tegoeden van de IJslandse bank.

Donderdag was er nog een grote demonstratie bij het parlementsgebouw, omdat veel IJslanders vinden dat zij niet via hun regering hoeven op te draaien voor de wandaad van een particuliere bank.

Overtuigen

''Het is voor de IJslandse regering moeilijk het parlement en de IJslanders ervan te overtuigen dat een akkoord over de Icesave-rekeningen met Groot-Brittannië en Nederland onvermijdelijk is."

"Het parlement zoekt mogelijkheden om voorwaarden aan de staatsgarantie te verbinden en zo het economisch voortbestaan en de soevereiniteit van IJsland te waarborgen."

Belang

"Hierbij moet worden beklemtoond dat alle drie de landen er wederzijds belang bij hebben dat IJsland in staat is zijn schuldverplichtingen na te komen.''

Volgens de premier is het bedrag dat IJsland moet opbrengen enorm, de helft van het bruto nationaal product.