DEN HAAG - De aangescherpte regels voor de deeltijd-WW kunnen volgens de vakcentrales FNV, CNV en MHP nadelig uitpakken voor werknemers die nu al in de regeling zitten.

Volgens de vakbeweging kunnen bedrijven deze mensen straks makkelijker ontslaan als ze door de nieuwe regels voor minder personeel een beroep kunnen doen op de deeltijd-WW.

Dat schrijven de vakcentrales donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de nieuwe regels mogen bedrijven minder lang van de regeling gebruikmaken, naarmate zij voor meer van hun werknemers deeltijd-WW aanvragen.

Dit geldt ook voor bedrijven die al van de deeltijd-WW gebruikmaakten en na een overgangsperiode van drie maanden verlenging aanvragen.

Minder personeel

Bedrijven die verlengen kunnen er door de nieuwe regels voor kiezen minder personeel in de deeltijd-WW te houden, om zo langer van de regeling gebruik te kunnen maken.

In dit geval krijgen zij eenmalig geen boete als zij werknemers ontslaan onmiddellijk na gebruik van de deeltijd-WW.

Die werknemers kunnen volgens de vakbeweging op straat komen te staan met een kortere- of zonder werkloosheidsuitkering, omdat zij hun opgebouwde rechten (deels) al hebben verbruikt toen zij nog in de deeltijd-WW zaten.

Boete

Normaal zit er een boete ingebouwd in de deeltijd-WW om tegen te gaan dat werkgevers na gebruik van de crisissteun alsnog mensen ontslaan.

Met de WW-steun kunnen bedrijven gedurende de economische crisis personeel minder laten werken.

Zo moet voorkomen worden dat werknemers worden ontslagen, terwijl deze straks nodig zijn bij een economisch herstel.

Te ingewikkeld

De vakcentrales hebben al eerder kritiek geuit op de aangescherpte regeling die half juli is ingegaan. Zij vinden die te ingewikkeld.

De oude regeling werkte volgens de vakbeweging goed en voldeed aan het doel: "Bedrijven en werknemers door een moeilijke periode heen helpen zonder dat er onnodige ontslagen vallen''.

Barre tijden

Een woordvoerder van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) stelt dat de deeltijd-WW is ingevoerd om bedrijven door barre tijden heen te helpen en niet om noodzakelijke ontslagen tegen te houden.

Aanpassing van de regeling was volgens hem nodig om werkgevers beter te laten kijken welke vakkrachten ze echt moeten behouden om straks aan de aantrekkende vraag te voldoen.

"We moeten geen banen in stand houden, waar geen werk is. Dan kunnen mensen, hoe hard ook, beter zo snel mogelijk op zoek naar een andere baan.''