DEN HAAG - De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal verder gekrompen. De krimp bedroeg 0,9 procent in vergelijking met het kwartaal ervoor. Vergeleken met een jaar eerder bedroeg de teruggang 5,1 procent.

Dit is de sterkste krimp na de Tweede Wereldoorlog.

De cijfers zijn donderdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt. Volgens het CBS liepen de investeringen het sterkst terug, met bijna 13 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De export daalde met meer dan 10 procent. Ook huishoudens besteedden minder (min 2,6 procent). De krimp werd beperkt door een stijging van 2,8 procent van de overheidsuitgaven.

Teruggang

De krimp van kwartaal op kwartaal is minder groot dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Toen kwam de teruggang uit op 2,7 procent in vergelijking met het vierde kwartaal. Deze ongekend scherpe krimp betekende een afname van 4,5 procent van het bruto binnenlands product vergeleken met een jaar eerder.

De Nederlandse economie is nu vijf kwartalen achtereen gekrompen. Dit is volgens het CBS nog nooit voorgekomen.

Bouw

De economie ging over de hele linie achteruit, maar vooral in de bouw was de terugval sterker dan in de eerste drie maanden van het jaar. ''De bouw is het echt het minpunt van dit kwartaal'', stelde CBS-econoom Michiel Vergeer bij de presentatie van de cijfers.

In het eerste kwartaal bleef de bouwproductie nog redelijk overeind, omdat werd doorgebouwd aan oude projecten. Inmiddels is dat effect echter uitgewerkt en blijven nieuwe projecten uit. ''Er moeten echt snel nieuwe orders komen, anders glijdt het verder af'', waarschuwde Vergeer.

Uitvoer

De uitvoer lijkt daarentegen de bodem te hebben bereikt. Nederland voerde in het tweede kwartaal nog altijd bijna 11 procent minder goederen en diensten uit dan een jaar eerder, maar die daling was minder fors dan in het voorgaande kwartaal. In mei en juni was de daling van de uitvoer ook minder sterk dan in de vier voorgaande maanden.

Recessie

Duitsland en Frankrijk klommen in het tweede kwartaal uit de recessie, zo bleek uit cijfers die eerder in de ochtend naar buiten kwamen.

In beide landen groeide de economie licht ten opzichte van het voorgaande kwartaal, vooral dankzij de overheidsmaatregelen om de economie te stimuleren.

Zweepslag

In Nederland bleef dit effect in het tweede kwartaal nog uit. De overheidsuitgaven dempten de krimp van de Nederlandse economie wel, maar van ''een echte zweepslag voor de economie'' was nog geen sprake, aldus Vergeer.