BUREN/BRUSSEL - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB) vragen minister Gerda Verburg (LNV) om steun voor een plan van de European Milk Board (EMB) om de problemen op de zuivelmarkt op te lossen.

In een brief pleiten ze voor een pakket van maatregelen, dat onder meer beperking van het aanbod regelt.

In België hebben woensdag drie organisaties van boeren gedreigd de melkkraan dicht te draaien, als de Europese ministers van Landbouw tijdens hun vergadering van 7 september onvoldoende tegemoetkomen aan hun eisen.

Overleg

De NMV en DDB stapten eerder deze week uit het sectorbrede overleg in ons land. De melkveehouders krijgen lage prijzen voor de melk en de organisaties gaan ervan uit dat dat niet alleen kan worden opgelost door de vraag naar zuivel te stimuleren.

Eerder liet de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland zich positief uit over voorstellen van de Europese Commissie en gaf zij steun aan het plan om de consumptie van zuivel extra te bevorderen.

Kilo

Volgens de accountantsorganisatie Gibo Groep ontvingen de Nederlandse melkveehouders in de eerste helft van dit jaar 12,8 cent minder voor een kilo melk, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en verdienden ze gemiddeld 35.000 euro minder.