DEN HAAG - Het kabinet waarschuwt voor te veel optimisme over de ontwikkelingen in de Nederlandse economie. De meest betrokken ministers kwamen woensdag voor het eerst na hun zomervakantie bij premier Balkenende praten over de begroting voor volgend jaar en de aanpak van de recessie.

Na een uurtje was het overleg alweer klaar, volgens ingewijden een teken dat er ''geen licht zit'' tussen de opvattingen van de verschillende partijen.

Uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), die woensdag bij het overleg op tafel liggen, blijkt dat de werkloosheid zich minder slecht ontwikkelt dan eerder gedacht. Ook verwacht het CPB voor volgend jaar geen krimp meer, maar een nulgroei.

''Het blijft ellendig, maar het is iets minder ellendig. Maar we moeten niet doen of er geen probleem is. Ruim 600.000 werklozen, dat betekent nog altijd voor heel veel gezinnen een drama'', zei PvdA-leider en minister van Financiën Wouter Bos voor het overleg.

Somber

''Ietsje minder slecht, maar het blijft heel somber'', waarschuwde ook vicepremier André Rouvoet van de ChristenUnie. ''Als een vrije val overgaat in een geremde val, moet je niet zeggen dat we er zijn'', zei CDA-minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken.

Werkloosheid

Het CPB verwacht nu dat de werkloosheid volgend jaar oploopt tot 615.000, waar in juni nog gerekend werd met een werkloosheid van 730.000.

Volgens Donner is de lagere werkloosheid te danken aan gematigde lonen, die de laatste tijd in de markt zelfs onder het niveau van cao-afspraken komen. Ook helpt volgens hem de deeltijd-WW, waarmee bedrijven met uitkeringssteun personeel in dienst kunnen houden.

Crisismaatregelen

Bos en Rouvoet pleitten voor het vasthouden aan de koers die de regeringscoalitie in maart dit jaar met een pakket crisismaatregelen insloeg. Over nog weer aanvullende maatregelen wilde niemand speculeren. Die zijn hoe dan ook over een lange reeks van jaren nodig, zei Bos.

De coalitie sloot in maart na wekenlang overleg een crisisakkoord om de komende periode miljarden in de economie te investeren. Om dan vanaf 2011, mits er sprake is van herstel, te gaan bezuinigen.

AOW-leeftijd

Er dreigt nog een spannende herfst over de verhoging van de AOW-leeftijd. Die is door de drie regeringspartijen in het crisisakkoord van maart afgesproken maar vooral binnen de PvdA-achterban is er veel weerstand. Bos zei woensdag op de vraag of zijn handtekening onder het akkoord geldt voor de PvdA: ''Helemaal''.