DEN HAAG - De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn iets verbeterd. Dat blijkt uit nog vertrouwelijke voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Het kabinet gebruikt die de komende weken voor het opstellen van de begroting van volgend jaar.

De situatie is onverminderd slecht, maar op een aantal terreinen is het beeld iets verbeterd in vergelijking met twee maanden geleden.

De voorspellingen zijn nog altijd wel veel somberder dan toen het kabinet dit voorjaar een pakket crisismaatregelen nam.

Werkloosheid

Vooral de werkloosheid in 2010 komt naar verwachting lager uit dan in juni nog gedacht, aldus ingewijden. In juni werd nog gerekend op 730.000 werklozen in 2010 (9,5 procent van de beroepsbevolking), nu houden de rekenmeesters van het kabinet het op 615.000 (8 procent).

Ook het begrotingstekort ziet er iets minder somber uit. In juni hield het CPB het voor dit jaar op 4,1 procent van het bruto binnenlands product, nu is dat 4 procent. Ook voor 2010 is het beeld verbeterd: een tekort van 6,3 procent in plaats van 6,7 procent.

Historische krimp

De economische krimp is dit jaar met 4,75 procent onverminderd groot en historisch. Voor 2010 is een lichte verbetering zichtbaar. Er zou niet langer sprake zijn van een krimp van een 0,5 procent, maar van een nulgroei.

Dat somberheid troef blijft, komt vooral door de ingezakte wereldhandel. Die zakt met 14,3 procent weliswaar iets minder terug dan eerder gedacht, maar de daling is nog altijd zeer fors.

Politiek

Coalitiepartij PvdA stelt dat het ingezette beleid werkt om met investeringen de economie aan te jagen. Wel benadrukt PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang dat er nog ''een aanzienlijke opgave'' ligt bij het terugdringen van de werkloosheid die volgens de voorspellingen nog altijd verdubbelt in vergelijking met een paar jaar geleden.

Coalitiegenoot CDA wilde dinsdag niet reageren. Oppositiepartij VVD adviseert het kabinet zich niet rijk te rekenen met iets betere cijfers. ''Laten ze vooral werk maken van het op orde brengen van de begroting door te bezuinigen'', aldus Kamerlid Frans Weekers.

Prinsjesdag

Woensdag komen de meest betrokken ministers voor de eerste keer bij elkaar om over de begroting te spreken. Donderdag gebeurt dat met de voltallige ministerraad.

De komende weken gaan de besprekingen verder, waarna het kabinet op Prinsjesdag officieel zijn plannen voor volgend jaar presenteert.