AMSTERDAM - Bijna negentig procent van de 226 bestuurders van ziekenhuizen verdient, inclusief pensioenopbouw, meer dan de Balkenende-norm van 181 duizend euro.

Negentien van hen verdienen meer dan drie ton, blijkt uit een onderzoek van de SP waarover het Nederlands Dagblad bericht.

Vooral interim-bestuurders blijken vaak zeer hoge vergoedingen te ontvangen, blijkt uit het onderzoek. De onlangs afgetreden interim-bestuurder van het Brabantse Amphia Ziekenhuis was de uitschieter met een half miljoen euro. Anderen verdienden in een half jaar tot 386 duizend euro.

De SP wil dat bestuurders in de zorg niet meer verdienen dan de minister-president, zo'n 140 duizend euro. Het salaris van de minister-president is lager dan de Balkenende-norm.

NVTZ

Eind mei besloot de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van de Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) dat bestuurders in de zorg niet meer mogen verdienen dan 190 duizend euro.

Bij een baan die aantoonbaar zwaarder is, mag dit stijgen tot 247 duizend euro en voor interim-bestuurders is het plafond 332.500 euro. De SP vindt dit veel te hoog en wijst er verder op dat deze normen vaak overschreden worden.