DEN HAAG - De pensioenkosten voor werkgevers rijzen de pan uit. Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil dat er een einde komt aan de grote premiestijgingen en bijstortingen door werkgevers in pensioenfondsen.

Dit jaar stijgen de kosten met zo'n 30 procent tot 23 miljard euro of meer, na de beleggingsverliezen als gevolg van de financiële crisis.

''Dat moet afgelopen zijn'', zegt Gerard Verheij van VNO-NCW dinsdag in NRC Handelsblad. Hij wil komende maanden een pensioenakkoord sluiten met de vakbeweging.

Grote bedragen

Ook vijf jaar geleden waren er grote pensioenproblemen en hebben de werkgevers grote bedragen naar de pensioenfondsen gesluisd, aldus de werkgeversorganisatie. De werkgevers willen die kosten omlaagbrengen en de risico's beter beheersen.

Vakcentrale FNV wijst erop dat niet alleen de werkgevers last hebben van de pensioencrisis, maar ook de werknemers en de gepensioneerden.

Werknemers

De werknemers betalen meer premie en de pensioenen worden niet geïndexeerd. Gepensioneerden merken dat in hun portemonnee en de deelnemers (werknemers) merken dat in hun pensioenopbouw.

''Het is goed om in discussie te gaan over het huidige pensioenstelsel'', zegt Jeroen Visser, beleidsmedewerker van de FNV. Maar dan niet alleen op basis van de huidige problemen.

Beter stelsel

Ook de vakcentrale ziet dat de afgelopen vijf jaar de pensioenfondsen zijn getroffen door een crisis. Het is wel goed te kijken naar het systeem. ''Misschien is er wel een beter stelsel'', aldus Visser.