AMSTERDAM – De VVD is hevig gepikeerd over het negeren van een Kamermotie om de Kadastertarieven niet te verhogen.

VVD-Kamerlid Helma Neppérus wil daarom zo snel mogelijk na het zomerreces een spoeddebat met minister Jacqueline Cramer van VROM, zo laat zij weten aan NU.nl.

Het Kadaster, waarbij informatie over vastgoed kan worden opgevraagd, kampt met verliezen vanwege de crisis.

Nu de woningmarkt het moeilijk heeft zijn er minder koopaktes en hypotheekstukken te verwerken en is er minder vraag naar de data uit het Kadasterregister. Hierdoor gaan de tarieven omhoog.

Motie

Op initiatief van VVD en CDA werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om deze tariefsverhoging te blokkeren.

Volgens de Kamer zou het verhogen van de tarieven een nadelig effect hebben op het vlottrekken van de woningmarkt.

Verhoging

Minister Cramer liet een week later weten dat de verhoging van 25 procent per 1 augustus toch doorgaat, omdat dit noodzakelijk zou zijn om de financiële positie van het Kadaster veilig te stellen.

Het ministerie stelt dat het eigen vermogen van het Kadaster in een jaar tijd dreigt te verslechteren van minus 43 naar minus 83 miljoen.

Geen effect

Volgens de minister zou de verhoging om 'verhoudingsgewijs zeer lage bedragen' gaan, die geen effect op de woningmarkt zouden hebben.

De Kamer drong er vervolgens nogmaals bij Cramer op aan geen onomkeerbare stappen te nemen en eerst met de Kamercommissie te overleggen.

Bespottelijk

De nieuwe tarieven zijn tot woede van Neppérus vervolgens alsnog per 1 augustus ingevoerd. “Bespottelijk”, fulmineert de VVD-politica.

Ze zal er bij de minister direct na het zomerreces op aandringen de tariefsverhoging terug te draaien. Doet ze dat niet dan kan zij van Neppérus een motie van wantrouwen verwachten.