DEN HAAG - Nederlanders die op bijstandsniveau leven, doen er goed aan om de komst van nageslacht nog even uit te stellen omdat ze anders het risico lopen financieel tekort te komen.

Wie zonder kinderwens door het leven gaat, kan echter best rondkomen met een minimuminkomen.

Dat oordelen vier groepen burgers die zich in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) uitspraken over armoede.

Het SCP en het Nibud onderzochten samen hoe de gemiddelde burger het minimaal acceptabele levensniveau ziet.

Gezelligheid

Volgens één van de burgergroepen is het bijvoorbeeld voldoende wanneer mensen zich eerste levensbehoeften als onderdak, voedsel en kleding kunnen permitteren. De drie andere groepen vinden dat er ook geld moet zijn voor extra's, zoals ontspanning en gezelligheid.

De groepen kwamen niet tot een eenduidig oordeel over het bedrag dat maandelijks nodig is om een menswaardig bestaan te leiden. Voor alleenstaanden loopt het oordeel bijvoorbeeld uiteen van 800 euro tot 975 euro.

Eisen

Vooral bij de aanwezigheid van kinderen schiet het wenselijke maandbudget de hoogte in, omdat er volgens de deelnemers aan het onderzoek dan hogere eisen moeten worden gesteld aan bijvoorbeeld de woning en de kwaliteit van maaltijden.

Ook uitstapjes, vakanties en lidmaatschap van een club zijn volgens de onderzoeksgroepen belangrijker voor kinderen dan voor volwassenen.