DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maakt misbruik van de crisis om zijn 'hervormingsagenda' door te drukken.

Dat stellen voorzitters Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten, Jaap Jongejan van CNV Bedrijvenbond en andere vakbondsprominenten maandag in een ingezonden brief in de Volkskrant.

De ministers bestrijdt de kritiek. Hij heeft alle maatregelen genomen op verzoek van of in overleg met de Tweede Kamer en de sociale partners, zo laat hij in een reactie vanaf zijn vakantieadres weten.

Recessie

De vakbondsleiders vinden dat Donner de recessie heeft aangegrepen om de rechtspositie van werknemers te verzwakken.

Voorstellen die eerder op onvoldoende politieke steun konden rekenen, worden volgens de bonden door de minister nu alsnog afgestoft.

Onmisbaarheidscriterium

Een van de pijnpunten van de bonden is het verruimen van het zogeheten onmisbaarheidcriterium, waardoor werkgevers bij ontslagrondes 'onmisbare' werknemers gemakkelijker in dienst kunnen houden.

Dat leidt volgens de vakbondsleiders tot ''willekeur bij ontslag''. Ook gaf Donner bedrijven tot woede van de bonden het groene licht om werknemers tot 27 jaar langer op een tijdelijk contract te laten werken.

Verslechtering

Volgens de vakbondsleiders vormen de voordurende kleine veranderingen samen een significante verslechtering van de positie van werknemers.

Donner stelt dat hij bij het onmisbaarheidscriterium te maken had met moties van een brede Kamermeerderheid.

Het waren niet alleen coalitiepartijen die dat wilden. ''De wens van de Kamer gaat boven die van de bonden'', zei hij.

Kritiek

De minister wijst er verder op dat de sociale partners uit meer partijen bestaan dan de bonden alleen en dat er ook meer bonden zijn dan die welke nu kritiek uiten.