AMSTERDAM - Een commissie stelt voor om verzekeraars wettelijk te verplichten voortaan niet meer jaarlijks, maar per kwartaal te rapporteren. Toezichthouder De Nederlandsche Bank krijgt dan beter inzicht in de financiële risico's.

Dit staat in een rapport dat is opgesteld door De Nederlansche Bank, die wilde weten hoe het toezicht beter gericht kan worden op de belangrijkste risico's.

Aanleiding was niet de financiële crisis, maar een nieuwe regelgeving in Europa, die in 2012 van kracht moet worden.

De commissie, met als voorzitter prof. Hans Gortemaker van de Erasmus Universiteit, doet ook aanbevelingen om de interne organisatie van De Nederlandsche Bank aan te passen. De toezichthouder zegt het eindrapport van de commissie ter harte te nemen.