DEN HAAG - Vanaf zaterdag is een nieuw boetestelsel voor de financiële sector van kracht. Onder meer banken, verzekeraars, pensioenfondsen en accountants kunnen voor de zwaarste overtredingen boetes tot maximaal 8 miljoen euro krijgen.

Het maximum was tot nog toe 480.000 euro.

Het nieuwe stelsel geeft toezichthouders als De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen bij bijvoorbeeld handel met voorkennis, het misleiden van de consument of overkreditering.

Voor een eerste ernstige overtreding is de boete 4 miljoen euro, maar die kan voor recidivisten oplopen tot 8 miljoen.

Persoonlijk

Binnen de nieuwe wetgeving kunnen ook bestuurders of feitelijk leidinggevenden persoonlijk beboet worden.

Het ministerie van Financiën hoopt dat met de invoering van de nieuwe wetgeving financiële instellingen meer dan voorheen erop letten dat ze voldoen aan de regels.