ROTTERDAM - FNV Bondgenoten vindt dat er opvang moet komen voor Poolse werknemers die zijn ontslagen en die daardoor ook geen dak boven hun hoofd meer hebben. Volgens vakbondsbestuurder Marcel Nuyten gebeurt dat in toenemende mate.

Aanleiding voor zijn pleidooi is een geval in Dordrecht, waar een groep dakloze Polen op en rond het station voor problemen zorgt.

Het is een openbare ordeprobleem, stelt Nuyten, en daarom vindt hij dat opvang een taak is voor de overheid.

Beleid

De gemeente Dordrecht is echter niet van plan apart beleid te maken voor dak- en thuisloze Polen.

''Daarvoor zijn al diverse instanties zoals het Leger des Heils en de GGD. Een specifiek Polen-beleid komt er niet'', zo laat een woordvoerder weten.

Overlast

De groep werkloze Polen die op en rond het station van de gemeente voor overlast zorgt, bestaat volgens de gemeente uit ongeveer zeven mannen.

''Van een groot probleem is dus geen sprake. Die mensen kunnen aankloppen bij de bestaande hulpinstanties en als bewoners hun beklag bij de politie doen, kan die ingrijpen. Maar tot klachten heeft het nog niet geleid'', zegt de woordvoerder.

Huisvestingsbeleid

Dordrecht is overigens wel bezig met huisvestingsbeleid voor Oost-Europese werknemers. ''Met het oog op de toekomst verwachten we meer mensen uit Bulgarije, Polen en Roemenië. Daar moeten we op voorbereid zijn'', aldus de woordvoerder.

Polen die in Nederland werken worden ook getroffen door de crisis. Soms worden zij van de ene op de andere dag ontslagen en raken dan ook hun plek in een pension kwijt. ''Eigenlijk mag dat niet, want ook voor hen geldt huurbescherming'', zegt Nuyten.