AMSTERDAM - Komend schooljaar hoeven ouders van een kind met een handicap of chronische ziekte geen eigen bijdrage meer te betalen voor aangepast leermateriaal voor kinderen.

Dat is het gevolg van de Wet gelijke behandeling, die op 1 augustus wordt uitgebreid naar het basis- en voortgezet onderwijs.

Dat betekent dat scholen de leermiddelen voor al hun leerlingen zelf moeten betalen, gehandicapt of niet, zo melden de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs woensdag.

Het onderwijsbeleid is erop gericht dat scholen er zo veel mogelijk voor zorgen dat kinderen met een handicap mee kunnen doen in het reguliere onderwijs.

De Wet gelijke behandeling was al van kracht voor het praktijkonderwijs, beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.