DEN HAAG - Een 16- of 17-jarig thuiswonend kind moet wel een heel bijzondere vakantiebaan hebben om boven de grens te komen waarop de kinderbijslag wordt gekort. Waarschijnlijk heeft een beperkt aantal gezinnen hiermee te maken.

Dat stelt een woordvoerder van het ministerie voor Jeugd en Gezin maandag in een reactie op een voorstel van de VVD om van die grens af te komen. Cijfers over het aantal kortingen vorig jaar had de Sociale Verzekeringsbank maandag niet beschikbaar.

Veel kinderen verdienen niet meer dan het minimumloon voor die leeftijd: 125 euro bruto per week. Als een vakantiebaan zes tot acht weken duurt, is de bijverdienste hooguit 1000 euro.

Een gezin wordt pas gekort op de kinderbijslag als een kind in het vakantiekwartaal 2440 euro netto bijverdient.

Normaal is de grens per kwartaal 1200 euro, maar in verband met de vakantie komt daar 1240 euro netto bij. Bovendien wordt de bijslag alleen in dat betreffende kwartaal ingehouden.

Probleem

Voor VVD-Tweede Kamerlid Stef Blok is de regeling een probleem, zo liet hij weten. Hij wijst erop dat de regeling in strijd is met het inkomensonafhankelijke karakter van de kinderbijslag.

Ook zouden juist kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ontmoedigd worden om een vakantiebaan te nemen, aldus Blok. De liberaal was maandag onbereikbaar voor nader commentaar.

De regeling bestaat al lang en werd in 1997 aangepast door Bloks partijgenoot en toenmalig staatssecretaris Frank de Grave (Sociale Zaken). Die bedacht dat de kinderbijslag alleen wordt gekort als het kind eigen inkomsten uit werk had.

Inkomensgrens

De SP vindt dat de VVD problemen ziet waar ze niet zijn. SP-Kamerlid Krista van Velzen stelt ook dat kinderen vrijwel nooit de inkomensgrens bereiken.

Van Velzen wil liever dat de VVD zich net als haar partij inzet om het minimumjeugdloon te verhogen. De SP pleit verder juist voor inkomensafhankelijke kinderbijslag, zodat rijke mensen die niet meer krijgen.