DEN HAAG - Het aantal werknemers dat ouderschapsverlof heeft opgenomen, is vorig jaar gedaald. Van de 250.000 werknemers die er recht op hadden, namen 67.000 het verlof op.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De voorgaande drie jaren waren het er meer dan 75.000.

Vrouwen maken meer gebruik van hun recht op ouderschapsverlof dan mannen.

In 2008 namen 43.000 vrouwen het verlof op, tegenover 24.000 mannen.In 2007 waren dat nog 50.000 vrouwen en 25.000 mannen.

Verdelen

De meeste werknemers namen het verlof van maximaal dertien weken in 2008 niet aaneengesloten op, maar spreidden het uit over een periode van gemiddeld elf maanden.

In 2007 verdeelden de werknemers het verlof gemiddeld over negen maanden.

Verlengen

Een verklaring voor de afgenomen belangstelling zou kunnen zijn dat het verlof dit jaar voor nieuwe gevallen is verlengd tot 26 weken, zegt vakcentrale FNV.

Die verlenging werd al halverwege 2008 aangekondigd. Ouders hebben er misschien voor gekozen het verlof dan pas in 2009 aan te vragen.

Karig

De vakcentrale wijst erop dat het een karige regeling is. Over de opgenomen verlofuren wordt geen salaris betaald, al kan in cao's iets anders worden afgesproken.

Wel keert de belastingdienst de helft van het minimumloon uit als ouderschapskorting.