DEN HAAG - Olie- en gasmaatschappijen hebben vorig jaar 33,1 miljard kubieke meter extra ondergrondse aardgasreserves ontdekt in Nederland.

Het gaat om nieuwe voorraden maar vooral ook om gasreserves die nog in oude velden aanwezig zijn maar niet als rendabel werden gezien. Door de hoge olieprijs zijn die reserves dat wel weer geworden.

Een woordvoerder van TNO heeft dat maandag bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in het Financieel Dagblad. TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen brengen elk jaar in kaart wat de maatschappijen aan nieuwe en oude gasreserves hebben ontdekt. Dat doen ze in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. 

Olieprijs

Door de hoge olieprijs hebben de maatschappijen afgelopen jaar intensiever gezocht naar gasreserves.

Maar ook nieuwe boringen en nieuwe technieken leidden tot een grotere hoeveelheid winbare gas. De positieve bijstelling was niet eerder zo groot.

Meevaller

Afgezet tegen de aardgasbaten van vorig jaar, zou de nieuwe reserve zo'n 5 miljard euro opleveren.

De meevaller stroomt pas over een paar jaar binnen, zegt een woordvoerder van Economische Zaken maandag. De gasopbrengsten zijn afhankelijk van de olieprijs en die fluctueerde de afgelopen tijd sterk.

Nederland heeft nu met de nieuwe voorraden in totaal 1345 miljard m3 gasreserves.

Bjstelling

De laatste grote opwaartse bijstelling was in 2004. Toen werd 25 miljard m3 extra gasreserve in de bodem ontdekt. In 2007 was er 14 miljard meer gasreserve bijgekomen.

Maar in 2005 en 2006 was er juist een tegenvaller en moesten de gasreserves naar beneden worden bijgesteld met respectievelijk 46 en 9 miljard m3.