AMSTERDAM - Het Leger des Heils heeft vorig jaar een verlies geleden van circa 12 miljoen euro. Het is een van de grootste verliezen uit de geschiedenis van de christelijke liefdadigheidsorganisatie.

Dat staat in het onlangs gepubliceerde jaarverslag, zo bevestigde een woordvoerster zaterdag berichten uit verschillende media.

Belangrijkste oorzaak van de rode cijfers is dat de waarde van de beleggingen van het Leger des Heils met 6,5 miljoen euro afnamen.

Crisis

Dit komt door de economische crisis. De organisatie hield juist rekening met een winst van 5 miljoen euro op de beleggingen, waardoor het beleggingsresultaat dus 11,5 miljoen euro minder is dan verwacht.

Het Leger des Heils belegt zijn reserves en heeft ook een pensioenfonds voor officieren. De organisatie had een fonds van 8 miljoen euro om tegenvallers op de beurs op te vangen. Dat is nu geheel verdampt.

Kostenstijging

De exploitatiekosten stegen vorig jaar juist met 29 miljoen euro (13 procent) tot 251 miljoen euro. Het grote verlies heeft volgens de woordvoerster voorlopig geen gevolgen voor de medewerkers of de activiteiten van de hulpverleningsorganisatie.

Overigens is er niet alleen slecht nieuws over het Leger des Heils. Zo steeg het aantal donateurs vorig jaar met negenduizend (2 procent) tot 405.000.