DEN HAAG - Het kabinet wil duidelijker regelen welke invloed aandeelhouders hebben bij beursgenoteerde bedrijven. Aandeelhouders met een belang van meer dan 3 procent moeten mogelijk gaan aangeven wat hun bedoelingen zijn met de onderneming.

Dat staat in een wetsvoorstel dat het kabinet deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het voorstel volgt op aanbevelingen die een commissie onder leiding van Jean Frijns afgelopen december heeft gedaan over de rol van aandeelhouders en bestuurders van bedrijven met een beursnotering.

Het kabinet gaat mee in aanbevelingen die meer zicht moeten geven op de rol die aandeelhouders spelen.

Lange termijn

CDA, PvdA en ChristenUnie willen bewerkstelligen dat beleggers zich meer richten op de lange termijn. Risicovolle praktijken om snelle winsten te kunnen boeken, moeten worden teruggedrongen.

Te veel focus op de korte termijn kan bedrijven in de problemen brengen. Het kabinet had in mei al aangegeven dat het zich kan vinden in de aanbevelingen van Frijns.

Inperking

Volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) komen de nieuwe regels neer op een inperking van de rechten van aandeelhouders.

Het maakt Nederlandse bedrijven minder aantrekkelijk voor investeerders, juist op een moment dat er grote behoefte is aan nieuw kapitaal, stelt de VEB in een reactie op de kabinetsplannen.

De belangenvereniging van aandeelhouders is ook tegen het plan dat iedere aandeelhouder zich verplicht moet identificeren bij de onderneming.

''Dit is een schending van privacy van de aandeelhouder en principieel in strijd met het beginsel van de Naamloze Vennootschap naar Nederlands vennootschapsrecht.''