BRUSSEL - De jeugdwerkloosheid in de 27 landen van de Europese Unie is in een jaar tijd scherp gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten vijf miljoen jongeren (tussen de 15 en 24 jaar) werkloos thuis.

Dat zijn er een miljoen meer dan in het eerste kwartaal van 2008. Dat meldde het Europese statistisch bureau Eurostat donderdag.

Het werkloosheidspercentage in die leeftijdsgroep steeg in deze periode met 3,7 procentpunt naar 18,3 procent.

De jeugdwerkloosheid stijgt tweemaal zo hard als de werkloosheid onder de totale beroepsbevolking. Die nam in dezelfde periode toe met 1,5 procentpunt tot 8,2 procent.

Spanje

In Spanje was de jeugdwerkloosheid het hoogst. Daar zit een op de drie (33,6 procent) van de jongeren zonder baan. In Nederland was die met 6 procent het laagst, aldus Eurostat, dat geharmoniseerde werkloosheidscijfers op basis van de definitie van de Internationale Arbeids Organisatie ILO hanteert.

Bulgarije is het enige EU-land waar de jeugdwerkloosheid afnam (van 13,9 naar 13,5 procent). De toename was het grootst in Letland waar het percentage opliep van 11,0 naar 28,2.