DEN HAAG - Deeltijdwerk is nu met de economische crisis vaak een oplossing voor bedrijven in moeilijkheden. Maar over een aantal jaar hebben we weer een probleem, omdat de vergrijzing doorgaat en een toenemend tekort aan personeel ontstaat.

Dat zegt Ndo Ntoane van de Taskforce DeeltijdPlus, die is ingesteld door het ministerie van Sociale Zaken om te adviseren over hoe vrouwen gestimuleerd kunnen worden meer te gaan werken.

Ntoane wijst erop dat sectoren waar veel vrouwen werken, zoals het onderwijs en de zorg, ondanks de crisis groeiende personeelstekorten hebben.

In andere sectoren doen veel werkgevers juist een beroep op de deeltijd-WW, waarmee bedrijven tijdelijk hun personeel met behulp van WW-uitkeringen minder kunnen laten werken.

Vakkrachten

Zo moet worden voorkomen dat ze door de crisis vakkrachten moeten ontslaan, terwijl ze die straks hard nodig hebben als de vraag weer aantrekt door een herstellende economie.

Het grote beroep op de deeltijd-WW laat volgens Ntoane zien dat werkgevers beseffen dat het straks weer lastig is om vakkrachten te vinden.

Nog maar kort geleden, vorig jaar rond deze tijd bijvoorbeeld, hadden werkgevers namelijk de grootste moeite om geschikte werknemers te vinden voor hun vacatures.

Cultuuromslag

Volgens Ntoane is duidelijk een cultuuromslag nodig als ze kijkt naar de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de trend van meer deeltijdwerk te doorbreken.

Ze stelt dat het lastig is om individuele keuzes van mensen over de taakverdeling thuis en de zorg voor kinderen te beïnvloeden.

Volgens haar moet vooral ook op de werkvloer het besef worden vergroot dat de wensen over werktijden van mensen kunnen veranderen, bijvoorbeeld omdat de kinderen ouder worden.

Proefprojecten

Ntoane wijst op 27 proefprojecten die de taskforce DeeltijdPlus is begonnen in sectoren waar veel vrouwen werken in kleine deeltijdbanen, zoals de overheid, zorg, onderwijs, detailhandel en zakelijke dienstverlening.

Zo wordt in een project in het onderwijs elk jaar aan werknemers gevraagd hoeveel uur zij het volgende jaar aan de slag willen. Daardoor moeten de mogelijkheden om meer te werken en het arbeidspotentieel in de organisatie beter in beeld komen.

Komend voorjaar worden eerste resultaten van de proefprojecten verwacht.