DEN HAAG - Gemeenten hebben bij elkaar voor ruim het dubbele ingetekend op de eerste 100 miljoen euro steun die het kabinet heeft uitgetrokken om de woningbouw te stimuleren.

Volgens voorlopige cijfers hebben gemeenten voor 220 miljoen euro aanvragen ingediend voor hulp bij woningbouwprojecten die door de economische crisis dreigen stil te vallen.

Minister Eberhard van der Laan (Wonen) besluit half augustus welke woningbouwprojecten voor een rijksbijdrage in aanmerking komen.

Dat heeft het ministerie van VROM woensdag bekendgemaakt. Per woning kan de bijdrage maximaal oplopen tot 10.000 euro.

Crisis

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de rijkssteun is dat het stilvallen van de bouw een direct gevolg is van de economische crisis.

Ook moeten er andere partijen financieel bijspringen en dienen de bouwvergunningen al voor 25 maart 2009 te zijn aangevraagd.

Verder moet het bouwproject voor 1 januari 2010 beginnen. Is dat niet het geval, dan vordert de minister de rijksbijdrage terug.

Werkgelegenheid

Volgens zijn woordvoerder is het van belang dat nog dit jaar met bouwen wordt begonnen, omdat het kabinet met de steun ook de werkgelegenheid in de bouw wil stimuleren.

Voor woningbouwprojecten heeft het kabinet in totaal 395 miljoen euro gereserveerd.

Volgens de woordvoerder van Van der Laan wordt na de verdeling van de eerste 100 miljoen euro gekeken of de regeling bijgesteld moet worden. Dat gebeurt in overleg met de gemeenten.