BRUSSEL - De lage melkprijs is niet het gevolg van de verruiming van de melkquota. De prijsdaling komt doordat de consument door de economische crisis minder melk drinkt.

De Europese Commissie is niet van plan de melkproductie te bevriezen of te beperken.

De lage melkprijs van dit moment komt niet door de verruiming van de melkquota, maar doordat de consument door de economische crisis minder melk drinkt.

Europees commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw) heeft dat woensdag gezegd bij de presentatie van een rapport over de situatie in de melksector. Fischer Boel wees erop dat er op dit moment 4,2 procent minder melk wordt geproduceerd dan volgens de quota is toegestaan.

Oplossingen

De EU-leiders hadden de commissie gevraagd oplossingen aan te dragen voor de problemen waarmee de melkveehouders kampen doordat ze maar weinig geld krijgen voor hun producten.

De EU-leiders stelden als voorwaarde dat de voorgenomen liberalisering van het landbouwbeleid overeind moet blijven. Deel van de afspraken is dat het systeem van melkquota, dat dient om de productie te beperken, geleidelijk verdwijnt.

Maatregelen

Eerder deze week lekte al uit welke maatregelen de Europese Commissie wel voorstelt om de noodlijdende melkveehouders bij te springen.

Zo wil ze het bedrag van 7500 euro dat lidstaten mogen uittrekken om individuele bedrijven te helpen, verdubbelen. Ook wil de commissie de consumptie van melk verder promoten.

Minister Gerda Verburg van Landbouw is blij dat de Europese Commissie vasthoudt aan de afspraken over de verruiming van de melkquota. Net als de commissie denkt ze dat de vooruitzichten voor de sector op middellange termijn positief zijn. In hoofdlijnen steunt ze de voorstellen uit het rapport.

Vakgroep

Hetzelfde geldt voor LTO Nederland. Voorzitter Siem Jan Schenk van de vakgroep melkveehouderij van LTO noemt het stimuleren van de vraag ''de oplossing voor het probleem''. Hij pleit ervoor promotieactiviteiten te betalen uit de superheffing op te hoge productie.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange is eveneens in grote lijnen tevreden. Maar ze vindt het commissierapport op het punt van de prijsvorming in de keten ''te wollig''.

Boeren hebben relatief meer te lijden van de gedaalde prijzen dan de supermarkten of de zuivelindustrie. ''Ik had meer daadkracht van de commissie verwacht'', zegt De Lange.

Bij veel Belgische, vooral Waalse melkveehouders is het rapport slecht gevallen. Zij voerden woensdag actie in Brussel, waarbij ze zo'n 400 tractoren inzetten. Ze zorgden daarmee voor forse verkeersoverlast.