AMSTERDAM - De somberheid in het Nederlandse bedrijfsleven over de economie neemt af. Anders dan een kwartaal geleden denken bedrijven dat er meer personeel kan worden behouden dan in eerste instantie werd gedacht.

Dit blijkt uit de Financiële Monitor, een onderzoek dat TNS Nipo sinds 2006 elk kwartaal houdt onder drieduizend Nederlandse bedrijven.

De verwachtingen zijn nog steeds niet rooskleurig in vergelijking met de voorgaande jaren, maar de negatieve ontwikkeling die vorig jaar werd ingezet, zet niet verder door, blijkt uit het onderzoek.

De meeste bedrijven verwachten nog een lichte toename van de omzetdaling. Het stemt TNS Nipo echter positief dat bedrijven met een omzet groter dan tien miljoen euro een lichte stijging van de omzet verwachten. Dit is een indicator van verbetering in de toekomst.