DEN HAAG - Bedrijven en universiteiten blijken veel interesse te hebben voor de regeling voor keniswerkers waarmee het kabinet kort voor de zomervakantie kwam.

Een bedrijf kan een hoogopgeleide arbeidsmigrant nu maximaal anderhalf jaar detacheren bij bijvoorbeeld een universiteit of andere kennisinstelling.

Dinsdag maakten de ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken) en Ronald Plasterk (Onderwijs) bekend dat er verzoeken liggen om ruim 1800 onderzoekers van bedrijven onder te brengen bij kennisinstituten.

Gezamenlijke projecten

Daarbij zijn er aanvragen om meer dan 170 pas afgestudeerde onderzoekers te laten meedoen aan gezamenlijke projecten met bedrijven.

Het is de bedoeling dat de beide ministers voor half september beslissen over de aanvragen. Het kabinet wil voorkomen dat kenniswerkers in deze economisch slechte tijd op straat komen te staan en hun specialistische kennis verloren gaat.