DEN HAAG - De werkloosheid is tussen april en juni flink gestegen. Gemiddeld zaten er 368.000 mensen werkloos thuis, 16.000 meer dan in de vorige periode van drie maanden.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft bekendgemaakt. Het aantal werklozen komt nu neer op 4,8 procent van de beroepsbevolking, 0,2 procentpunt meer dan in de periode tussen maart en mei.

Een jaar geleden lag het percentage nog op 4. In een jaar tijd steeg het aantal werklozen met 63.000.

Stijging

De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen en zowel bij mannen als bij vrouwen. Het sterkst nam de werkloosheid toe onder jongeren tussen 15 en 24 jaar.

In die groep steeg de werkloosheid tot 11,4 procent en kwam daarmee iets boven 100.000.

Werkloosheidsuitkering

Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is in juni met 9 procent gestegen naar 239.000, zo meldt UWV Werkbedrijf, dat de uitkeringen verzorgt. Het aantal nieuwe uitkeringen steeg sterk (plus 20 procent), onder meer door de deeltijd-WW.

In juni verstrekte UWV bijna 45.000 nieuwe WW-uitkeringen, bijna drie maal zoveel als een jaar geleden.

Er werden 25.400 WW-uitkeringen beëindigd, 4 procent meer dan in de maand mei. De helft daarvan werd beëindigd, doordat mensen werk vonden.

Werkzoekenden

Bij UWV Werkbedrijf stonden in juni ruim 477.000 werkzoekenden zonder baan ingeschreven. Dat zijn er 2700 meer dan een maand eerder.

De stijging is relatief klein, omdat er in de zomer meer seizoenswerk is. De cijfers wijken af van die van het CBS, omdat UWV en CBS andere definities hanteren.

Vacatures

Het aantal vacatures dat werkgevers bij UWV aanmeldden ligt een stuk lager dan een jaar geleden. In de eerste helft van 2009 dienden werkgevers 125.000 vacatures in, 21 procent minder dan in de eerste zes maanden van 2008.