RIJSWIJK - Mensen moeten in het vervolg bij het gemeentehuis terechtkunnen voor hulpmiddelen die te maken hebben met zelfredzaamheid in en om de woning.

Nu is de verkrijgbaarheid van hulpmiddelen veel te versnipperd, doordat zowel zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties als gemeenten die leveren.

Dat stelt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in het adviesrapport 'Heroriëntatie hulpmiddelen - Hulpmiddelenzorg beter geregeld' dat het CVZ pas aan minister Klink van Volksgezondheid heeft aangeboden.

''Als betrokkenen bij de gemeente kunnen aankloppen, wordt veel duidelijker tot welk loket ze zich moeten richten en voor welk hulpmiddel. Door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten ze daar immers toch al zijn voor thuiszorg'', aldus het CVZ.

Administratieve rompslomp

Volgens het CVZ kunnen hulpmiddelen via de gemeente sneller en met minder administratieve rompslomp worden geleverd.

''Veel mensen weten niet waar ze moeten zijn voor welk hulpmiddel omdat zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties en de gemeenten hulpmiddelen leveren en er weinig logica zit in de onderlinge rolverdeling."

"Wie meerdere hulpmiddelen nodig heeft, loopt de kans bij verschillende loketten steeds opnieuw uit te moeten leggen wat zijn situatie is'', aldus het CVZ.

Verantwoordelijk

Bovendien is soms voor de zorgverzekeraar of de gemeente niet duidelijk wie nu verantwoordelijk is voor welk hulpmiddel.

Daardoor moeten mensen onnodig lang wachten op het hulpmiddel of komt het er nooit. CVZ denk dat in de situatie die wordt voorgesteld deze problemen tot het verleden behoren.

Loket

In het adviesrapport wordt voorgesteld hulpmiddelen met gelijksoortige functies via hetzelfde loket te verstrekken.

''De gemeente levert naast de rolstoel en de scootmobiel bijvoorbeeld ook de rollator, de loopfiets en het looprek. Voorzieningen die logischerwijs bij elkaar horen, worden verstrekt via hetzelfde loket."

"De gemeente zorgt bijvoorbeeld niet alleen voor een aangepaste keuken, maar ook voor de trippelstoel die daarbij nodig is. Nu valt de trippelstoel nog onder de zorgverzekering.''