DEN HAAG - Het CDA is verbaasd dat PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zegt dat werknemers WW-premie moeten gaan betalen om de deeltijd-WW te financieren.

Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de grootste regeringspartij zei zaterdag schriftelijk opheldering te zullen vragen, omdat Klijnsma zou afwijken van een kabinetsbesluit om via bezuinigingen op onder meer re-integratie en loonkostensubsidies extra geld voor de deeltijd-WW vrij te maken.

CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft na de laatste ministerraad voor de zomervakantie van de regering de bezuinigingen aangekondigd.

Koopkracht

''Het is raar dat de staatssecretaris daar dan nu op een zomerdag vanaf wijkt'', aldus Van Hijum. Hij vraagt zich af of Klijnsma wel alle gevolgen voor de koopkracht, loonontwikkeling en werkgelegenheid heeft meegewogen in het voorstel dat ze heeft gedaan over de WW-premies in een interview met de Volkskrant.

''Bezuinigen doet pijn, maar is lastenverzwaring dan een makkelijker uitweg?'' stelt Van Hijum.

FNV

Ook de FNV laat weten dat de koopkracht mag niet worden aangetast door werknemers WW-premie te laten betalen.

Volgens Femke van Zijst van FNV is dit nergens voor nodig. ''Daar is het nu niet de tijd voor. Er is voldoende geld, werknemers en werkgevers hebben jaren te veel WW-premie betaald, er zitten vele miljarden in de spaarpot. Dat is voldoende om een hele tijd mee vooruit te kunnen'', aldus Van Zijst. De bond gaat ervan uit dat de maatregel niet gaat gebeuren.

Donner (Sociale Zaken) gaf eerder al aan gezien de slechte perspectieven niet te willen tornen aan de koopkracht door de lasten van werkenden te verhogen. ''We zijn het niet vaak eens met Donner, maar in dit geval wel'', aldus de FNV-zegsvrouw.

PvdA

De PvdA ziet wel wat in het idee van  Klijnsma. Tweede Kamerlid Roos Vermeij van de sociaaldemocraten zei zaterdag ''de gedachte van een solidariteitsheffing in deze crisistijd steun ik wel''.

Vermeij vindt dat er best gedacht kan worden over het herinvoeren van een WW-premie voor werknemers.

Afspraken

De afspraken over verlaging van de WW-premies voor werknemers werden volgens het PvdA-Kamerlid gemaakt in een andere economische tijd, toen de WW-fondsen overvol zaten. Nu stroomt daar veel geld uit door de oplopende werkloosheid.