DEN HAAG - Werknemers moeten volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) bereid zijn 0,5 tot 1 procent WW-premie van hun salaris af te dragen om daarmee extra geld op te hoesten voor de deeltijd-WW.

Een woordvoerder van Klijnsma zei zaterdag dat het geen uitgewerkt plan is. Maar de PvdA-bewindsvrouw wil dit punt inbrengen als het kabinet in augustus begint aan de begrotingsbesprekingen en wegens de economische crisis veel tegenvallers weggewerkt moeten worden.

''Het zou goed zijn als mensen die met hun baan in relatief veilig vaarwater verkeren, de mensen die hun baan dreigen te verliezen er doorheen helpen'', aldus Klijnsma zaterdag in een interview met de Volkskrant.

Zij rekent voor dat wanneer werknemers weer 0,5 procent premie voor verzekering van werkloosheidsuitkeringen gaan betalen, dat algauw 350 miljoen euro oplevert.

Najaarsoverleg

Het kabinet heeft met ingang van dit jaar de WW-premies voor werknemers verlaagd van 3,5 naar 0 procent. Bij het najaarsoverleg van 2008 zegde de vakbeweging in ruil voor deze maatregel loonmatiging toe.

De staatssecretaris zei te weten dat haar collega op Sociale Zaken, CDA-minister Piet Hein Donner, kritisch is over een herinvoering van de WW-premie. Donner is momenteel op vakantie en niet bereikbaar voor commentaar.

UWV

Maar uitkeringsinstituut UWV zei vorige week al dat de WW-premies voor werknemers en werkgevers omhoog moeten, omdat de fondsen door de oplopende werkloosheid slinken.

Donner gaf toen aan gezien de slechte perspectieven niet te willen tornen aan de koopkracht door de lasten van werkenden te verhogen.

Wel verwacht hij dat de discussie in augustus als het begrotingsoverleg van het kabinet begint weer terugkomt.

Uitkomst

Klijnsma: ''De deeltijd-WW is een uitkomst voor bedrijven in de problemen en hun werknemers. Mensen blijven aan hun bedrijf verbonden en krijgen een gedeeltelijke uitkering. Hoe betalen we dat met z'n allen?''

Op verzoek van de Tweede Kamer is Donner nu aan het bezuinigingen op zijn begroting om extra geld vrij te maken voor de deeltijd-WW, omdat eind vorige maand plots bleek dat de beschikbare 375 miljoen euro al binnen drie maanden op was.

Kritisch

In de Kamer is de partij van de staatssecretaris, de PvdA, met coalitiegenoot ChristenUnie kritisch over waar de minister het geld weghaalt.

Zo wil hij 180 miljoen euro bezuinigen op re-integratie, scholing en loonkostensubsidies. Volgens PvdA-Kamerlid Roos Vermeij hebben mensen die al langer werkloos zijn deze steun nu juist nodig.