DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft drie vestigingen van de M'aximakliniek voor tandheelkunde gesloten omdat zij onvoldoende werk maken van infectiepreventie.

Dat maakte de inspectiedienst donderdag bekend. De klinieken in Bloemendaal, Barendrecht en Zeist moeten zeker een week de deuren sluiten.

De IGZ bezocht de klinieken in juni. Toen bleek onder meer dat instrumenten niet gedegen worden gereinigd en gesteriliseerd.

Bij een controlebezoek op 8 juli stelden inspecteurs opnieuw vast dat aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg niet werd voldaan. Daarop is besloten de klinieken voorlopig te sluiten.

Inspectie

De inspectie bezocht vorige maand naar aanleiding van signalen onaangekondigd de drie locaties van de kliniek. De IGZ constateerde toen dat de zogeheten richtlijn 'infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk' niet werd nageleefd.

De kliniek kreeg tot 4 juli de tijd orde op zaken te stellen, maar tijdens een controlebezoek werd opnieuw duidelijk dat de zorg op de drie locaties nog steeds onvoldoende was.

Instrumenten

De IGZ zag onder andere dat vuile en schone instrumenten niet werden gescheiden. In de kliniek in Zeist was nauwelijks gedesinfecteerd instrumentarium aanwezig.

In de kliniek in Bloemendaal stelde de inspectie vast dat voorraadbakjes niet schoon waren en in Barendrecht stond in het kastje onder de wastafel een emmer met natte schoonmaakmaterialen voor praktijkruimten.

Daarin zaten bovendien schoonmaakattributen voor het reinigen van instrumentarium.

Sterilisator

Verder beklaagt de inspectie zich over het feit dat op alle drie de locaties geen systematisch onderhoud aan de sterilisator wordt gepleegd en dat protocollen en procedures over reinigen, desinfecteren en steriliseren ontbreken in alle vestigingen.