ZOETERMEER - De brancheorganisaties in de transportsector EVO, TLN en KNV kennen geen gegevens waaruit zou blijken dat op grote schaal gefraudeerd wordt met de digitale tachograaf in vrachtwagens.

Dat lieten zij donderdag weten in een reactie op het jaarverslag van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), die vaststelt dat er steeds vaker wordt gesjoemeld met het kastje dat de rij- en rusttijden van chauffeurs registreert.

De vervoersorganisaties stellen dat de invoering van de digitale tachograaf in mei 2006 tot onredelijke boetes heeft geleid.

Met name in het buitenland krijgen vervoerders vaak torenhoge bekeuringen opgelegd voor kleine overtredingen.

De brancheverenigingen ondersteunen het gebruik van de digitale tachograaf omdat die de veiligheid ten goede komt, maar roepen op om naar de geest van de wet te blijven controleren. Zij wijzen elke vorm van fraude af.

Knoeien

Vakorganisatie FNV Bondgenoten stelt in een reactie dat transportbedrijven chauffeurs onder druk zetten om te knoeien met hun digitale tachograaf zodat zij langer achtereen achter het stuur kunnen zitten zonder te rusten.

FNV Bondgenoten heeft volgens een woordvoerster vorig jaar al gewaarschuwd dat de Europese invoering van de digitale tachograaf in mei 2006 sjoemelen met rijtijden alleen maar makkelijker heeft gemaakt.

Magneet

Het volstaat om een magneetje bij het kastje te houden. Het stopt dan met de registratie van de gereden kilometers en geeft die periode als rusttijd aan.

Een en ander kwam al naar voren in een onderzoek dat FNV Bondgenoten in oktober hield. De vakbond stuurde de resultaten daarvan naar de inspectie en naar verkeersminister Camiel Eurlings.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft langzamerhand de buik vol van verhalen over gesjoemel met de tachograaf.

Ruud van Heugten van regeringspartij CDA reageert verrast op het snel groeiende probleem, zoals de Inspectie Verkeer en Waterstaat stelt in het donderdag verschenen jaarverslag over 2008.

''In antwoord op vragen zei de minister toen zich niet te herkennen in die verhalen.'' Maar in combinatie met klachten over het omslachtig uitlezen van de tachograaf en het aanbod van modernere boordcomputers wordt het tijd om het systeem ''grondig op de helling zetten'', aldus Van Heugten.

SP-collega Emile Roemer kreeg te horen van chauffeurs dat de tachograaf makkelijk te omzeilen is en dat het apparaat eerder een achteruitgang is, vergeleken met de moderne boordcomputers. Hij pleit ervoor met de sector te overleggen over een oplossing.