DEN HAAG - Regeringspartijen PvdA en ChristenUnie zijn kritisch over de bezuinigingsplannen van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) op re-integratiemiddelen en loonkostensubsidies om meer geld vrij te maken voor de deeltijd-WW.

Tweede Kamerleden Roos Vermeij (PvdA) en Cynthia Ortega (ChristenUnie) zeiden woensdag dat ze in september een debat willen met Donner hierover.

Ortega: ''Het gaat op dit moment niet alleen om mensen die bedreigd worden met ontslag, maar ook om steun aan mensen die al werkloos zijn. Het mag niet zo zijn dat de een de ander verdringt.''

De Kamer heeft de minister in een motie gevraagd middelen te zoeken, toen vorige maand het geld voor deeltijd-WW plots op was.

Uitkeringen

Met de crisissteun kunnen bedrijven tijdelijk hun personeel minder laten werken met uitkeringen. Vermeij wijst erop dat Donner ook was gevraagd te kijken naar geld dat vrijkomt, omdat door de deeltijd-WW minder mensen in de 'gewone' WW stromen. Dat doet hij te weinig volgens haar.

PvdA en ChristenUnie eisen van de minister duidelijkheid over wat de verwachte besparingen zijn op de 'gewone' WW, zodat de Kamer kan besluiten of extra geld uit de WW-fondsen gehaald kan worden.

Ook vinden Vermeij en Ortega dat Donner in het kabinet hulp moet vragen en niet alleen op zijn eigen begroting moet bezuinigen.

Budget

Vorige week kondigde Donner aan het budget voor de deeltijd-WW aan te vullen tot bijna 1 miljard euro. Circa 400 miljoen komt al uit verwachte besparingen op de WW.

De minister stelt nog 250 miljoen euro te moeten bezuinigen om de crisismaatregel, zoals de Kamer wenst, voort te zetten. ''Lastige keuzes met pijnlijke gevolgen zijn daarbij onvermijdelijk'', meent hij.

Donner wil 180 miljoen euro halen uit potten voor onder meer re-integratie, scholing en loonkostensubsidies om werklozen aan werk te helpen.

Begrotingsoverleg

In augustus moet tijdens begrotingsoverleg in het kabinet duidelijk worden of hij de overige 70 miljoen ook bij re-integratie weg kan halen.

CDA'er Eddy van Hijum, partijgenoot van Donner, neemt het voor de minister op. ''Het moet uit de lengte of de breedte komen. Een keuze voor iets anders zal ook niet makkelijk zijn.''

CDA, PvdA en ChristenUnie zijn overigens alle drie tevreden over de nieuwe, strengere regels die vanaf maandag voor de deeltijd-WW gelden.

PvdA en ChristenUnie zijn wel met werkgevers en vakbonden bezorgd dat ook bedrijven die al in de regeling zitten - na een overgangsperiode van drie maanden - onder de aangescherpte regels vallen.