DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) vraagt werkgevers of zij met een herkenbaar symbool in hun vacatures willen aangeven dat zij openstaan voor sollicitanten met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

De bewindspersoon maakte woensdag bekend met werkgeversorganisaties te bekijken of op die manier mensen met een arbeidshandicap aangemoedigd kunnen worden om te reageren op een baan.

De sollicitant moet door een logo in de vacature het vertrouwen krijgen dat hij wordt uitgenodigd voor een gesprek, omdat hij voldoet aan de functie-eisen en dat de werkgever niet terugschrikt voor een handicap.

Dat zou volgens Donner helpen bij zijn aanpak om mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn en een zogeheten Wajong-uitkering hebben, meer aan het werk te krijgen. Daarbij wil hij werkgevers die de Wajongers in dienst nemen ook meer ondersteuning bieden en belonen.

Crisis

''Het motiveert enorm dat er ondanks de crisis nog steeds werkgevers zijn die werkplekken voor Wajongers willen creëren'', aldus de minister. Hij wees erop dat tot nu toe uit convenanten en cao-afspraken blijkt, dat werkgevers bereid zijn om jonggehandicapten in dienst te nemen.

Sinds het sociaal akkoord tussen het kabinet, werkgevers en de vakbeweging in maart 2009 zijn in 21 procent van de nieuwe cao's afspraken over Wajongers gemaakt, tegen 5 procent daarvoor.

Adviesvoucher

Donner introduceert vanaf september ook een ''adviesvoucher'' waarmee werkgevers gratis informatie en begeleiding kunnen krijgen om binnen hun organisatie te bekijken of en hoe ze een Wajonger een werkplek kunnen bieden. Voor deze vouchers is 5,5 miljoen euro beschikbaar.