LONDEN - Ontwikkelingsorganisatie Oxfam vreest dat nieuwe internationale afspraken over patenten en merkenrechten ten koste zullen gaan van de productie van goedkope imitatiemedicijnen.

Deze zogenoemde generieke medicijnen zijn vanwege hun relatief lage prijs zeer belangrijk voor de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Woensdag en donderdag komen onder meer de Europese Unie, Verenigde Staten en Japan in Marokko bijeen om te onderhandelen over een nieuw internationaal handelsverdrag dat imitatie tegen moet gaan.

Oxfam vreest dat nieuwe afspraken over intellectuele eigendomsrechten het moeilijker zullen maken voor de producenten van generieke medicijnen om goedkope geneesmiddelen te produceren.

Transport

Volgens Oxfam zijn sinds november vorig jaar in de Europese Unie zeker achttien transporten van generieke medicijnen uit China en India richting ontwikkelingslanden tegen gehouden vanwege vermeende overtreding van patentwetten.

De organisatie vreest nu dat de EU zijn strenge patentregels ook wil opleggen aan andere landen.

Behoeftes

''Landen moeten bij de opstelling van nieuwe eigendomsregels rekeninghouden met de behoeftes van landen die door die regels geraakt worden'', stelde Oxfam-beleidsadviseur Rohit Malpani.

''De EU zou met de inbeslagnames van generieke medicijnen moeten stoppen, in plaats van andere landen over te halen om hun wetten in dienst te stellen van medicijnfabrikanten.''